Home > Polityka Prywatności
Notre site est créé pour être une base d'informations fiable pour tous ceux qui veulent perdre du poids de façon saine. Nous avons examiné les cachets de régime à l'acide chlorogénique. On fait beaucoup de publicité sur internet pour ces cachets et selon les études de marché, elles ont atteint le top des ventes de compléments alimentaires. Est-il vraiment possible de perdre du poids avec de l'acide chlorogénique. Est-ce un bon investissement ?

Polityka prywatności

C16H18O9.com bardzo szanuje prywatność użytkowników, dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się polityką prywatności. W razie pojawienia się pytań można skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Gromadzone informacje

Aby oferować użytkownikom najwyższą jakość usług, zbieramy olbrzymią ilość informacji – od podstawowych informacji (np. język użytkownika) do tych bardziej złożonych (ustalenie spersonalizowanych reklam). Dane gromadzimy na dwa sposoby. Z jednej strony są to informacje podawane przez użytkownika, z drugiej strony informacje, które uzyskujemy podczas, gdy użytkownik korzysta z naszych usług. Możemy zbierać informacje (m.in. dane osobowe) i przechowywać je lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z takich mechanizmów jak pamięć przeglądarki (w tym protokół HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

Sposoby wykorzystania zgromadzonych informacji

Dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą do udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania tych usług oraz tworzenia nowych, a także do ochrony firmy. Wykorzystujemy je również, aby zaoferować dostosowane treści – np. w postaci trafniejszych reklam.
Jeśli użytkownik kontaktuje się z naszym Działem Obsługi Klienta możemy przechowywać związaną z tym korespondencję, aby ułatwić rozwiązywanie wszelkich problemów. Adres e-mail użytkownika możemy wykorzystywać do informowania go o naszych usługach, w tym o nadchodzących zmianach lub udoskonaleniach.

Zawsze przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności prosimy użytkownika o pozwolenie.

Transparentność i wybór

Wielu użytkowników ma różne obawy związane z ochroną prywatności. Naszym celem jest jednoznaczne określenie, jakie informacje gromadzimy, dzięki czemu użytkownik ma możliwość podejmowania istotnych decyzji co do sposobów ich wykorzystania. Użytkownik może na przykład edytować swoje ustawienia dotyczące reklam czy decydować komu chce udostępnić informacje.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Zależy nam, aby użytkownik korzystający z usług C16H18O9.com miał dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli są one niepoprawne, staramy się umożliwić ich szybką aktualizację lub usunięcie, chyba że musimy je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.

Możemy odmówić spełnienia żądań bezzasadnie wielokrotnie przesyłanych, wymagających nieproporcjonalnych nakładów prac technicznych (np. opracowania nowego systemu lub całkowitej zmiany dotychczasowej praktyki), stwarzających ryzyko naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (m.in. dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach).

Informacje udostępniane przez C16H18O9.com

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza naszej firmy, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

Użytkownik wyraził zgodę

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza naszej firmy tylko jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Udostępnienie jakichkolwiek poufnych danych osobowych wymaga uzyskania pozwolenia użytkownika.

  • Istnieją przyczyny prawne

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza firmy naszej firmy,  jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest uzasadnione w związku z:

  • zapewnianiem zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;
  • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
  • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  • ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, użytkowników jej produktów oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Bezpieczeństwo informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszą firmę i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu naszej firmy. W tym celu stosujemy szyfrowanie SSL oraz ściśle kontrolujemy metody gromadzenia danych.

Zastosowania

Polityka prywatności C16H18O9.com ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez firmę i jej podmioty stowarzyszone, w tym usług dostępnych w innych witrynach (np. usług reklamowych). Nie obejmuje to tych usług, w stosunku do których obowiązuje odrębna polityka prywatności, nie objęta niniejszą polityką prywatności.

Zmiany

Polityka prywatności C16H18O9.com może ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób, np. przez e-mail.

Komentarze